ICT-kulujen analyysi

Journal number
VK/969/2024
Year of completion
2024
Administrative branch
Valtiovarainministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Valtiovarainministeriön Julki-ICT-osasto ohjaa julkisen hallinnon ICT-kehitystä. Osasto pyrkii muun muassa parantamaan ICT-tuottavuutta ja tarkentamaan julkisen hallinnon ICT-kehityksen kokonaiskuvaa.

Analysointipalvelut teki ministeriön toimeksiannosta tarkasteluja siitä, millä tavalla ICT-sidonnaista kehittämistä käytännössä seurataan valtionhallinnon kirjanpidossa. Kiinnostuksen kohteina oli, paljonko ICT:hen liittyville toiminnoille on kokonaisuudessaan kirjattu kuluja, millä tavalla projektikoodien käytön yleisyys kirjanpitoyksiköissä vaihtelee, ja millä seurantakohteilla kirjanpitoyksiköissä on seurattu ICT-kuluja.

Tarkastelujen tarkoituksena on tukea ministeriötä julkisen hallinnon ICT-kehityksen ohjaustehtävissä.

Mitä tehtiin?

Kieku-tietojärjestelmän talouden seurannan raporteilta tuotettiin ICT-kokonaiskuluja tarkasteleva aineisto. Aineiston perusteella tehtiin toimeksiantajalle analyysiraportti kirjanpitoyksiköiden projektikoodien käytöstä ja ICT-sidonnaisten kulujen seurankohteista, sekä summatasoinen tausta-aineisto.

Mitä saavutettiin?

Tarkastelujen perusteella saatiin näkemystä projektikoodien käyttötavoista ja ICT-kulujen seurantamenetelmistä kirjanpitoyksiköissä.  Aineistosta nähtiin muun muassa projektikoodien käytön taso: keskimääräinen projektille kohdistettujen kulujen osuus oli kirjanpitoyksiköissä 20% kokonaiskuluista. Noin kaksi kolmasosaa kirjanpitoyksiköistä kirjasi projektille alle 20% kuluistaan. Projektikoodien keskimääräinen käyttö oli hieman alhaisempaa kuin toimeksiantaja odotti. Sekä projektien lukumäärä että projektille kohdistettujen kulujen osuus oli odotetusti keskimääräistä suurempi esimerkiksi tutkimusta tekevien kirjanpitoyksiköiden keskuudessa. ICT-kulujen seuraaminen suoritteella oli tämän tarkastelun perusteella vähäistä, ja seurantaa tehtiin enemmän projektilla tai seurantakohde 1 tai 2:lla.