MMM yritystukien tilannekuva

Journal number
VK/55197/05.01.02/2023-1
Year of completion
2023
Administrative branch
Maa- ja metsätalousministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Tavoitteena oli muodostaa interaktiivinen ja visuaalinen raporttinäkymä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yritystuista. Aineisto koostui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuosina 2014-2022 myönnetystä yritystuesta (maaseudun yritysrahoitus).
Muodostetun raportin tarkoituksena on mahdollistaa ministeriön työntekijöille tietojen saatavuus matalalla kynnyksellä, mikä edistää ministeriön tiedolla johtamista sekä tietoperustaista päätöksentekoa. Lisäksi tavoitteena oli luoda edellytykset tukien vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Mitä tehtiin?

Toimeksiannossa rakennettiin yllä kuvattu Power BI-pohjainen analysointityökalu ministeriön sisäiseen käyttöön. Keskeisessä roolissa oli useiden tarkastelutasojen sekä taustamuuttujien huomiointi. Tiedot esitettiin siten, että käyttäjä hahmottaa nopeasti datan sisällön, sen mikä datassa on keskeistä sekä datan mahdollistamat tarkastelut.

Mitä seuraavaksi?

Keskustelemme toimeksiantajan kanssa mahdollista jatkokehitystoimenpiteistä etenkin vaikuttavuusarvioinnin kehittämisen osalta. Tässä on keskeistä yhdistää myönnetyt tuet muihin yrityksen tietoihin (esimerkiksi liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys ennen ja jälkeen tuen saamisen tai saamattomuuden).