Ulkoministeriön matkustustietojen analysointi

Journal number
VK/18908/05.01.02/2023
Year of completion
2023
Administrative branch
Ulkoministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Ulkoministeriön antaman toimeksiannon tavoitteena oli tuottaa analyysi ministeriön matkapäivistä ja niiden jakautumisesta etenkin kohdemaan mukaan, perustuen ulkoministeriöltä saatuun vuoden 2022 matkustusdataan. Datan lähteenä oli M2 matkustustietojärjestelmä.

Mitä tehtiin?

Ministeriön matkapäivät analysointiin seuraaville tarkastelutasoilla:

  • Kotimaan matkat vs. ulkomaanmatkat
  • Matkapäivien jakautuminen maanosan mukaan (Lähi-Itä tarkasteltiin omana kokonaisuutenaan)
  • Matkapäivien jakautuminen kohdemaan mukaan

Mitä saavutettiin?

Lopputuloksena oli toimeksiantajan toiveiden mukainen Power Point -raportti, jossa oli eritelty ministeriön matkapäivät pyydetyillä tarkastelutasoilla. Lisäksi havaittiin kehittämiskohteita matkustusdatan keräämisen osalta.