745

  745 är medeltalet för statsandelarna per invånare under årets första kvartal bland de kommuner som rapporterat.

  År 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna för första gången sina utfallsuppgifter kvartalsvis till Kommunekonomins informationstjänst. Utfallsuppgifterna publiceras genast på granskaförvaltningen.fi. Du kan bekanta dig med uppgifter om statsandelar och andra ekonomiska uppgifter från tidigare år till exempel i lägesuppföljningen om kommunerna på granskaförvaltningen.fi.

  745

   The figure 745 is the average amount of central government transfers/resident recorded by municipalities for the first quarter of the year.

   In 2021, municipalities and joint municipal authorities reported for the first time their actual performance data to the Municipal Financial Information Service on a quarterly basis. The data is published in the exploreadministration.fi service in near real time. You can view data on central government transfers and other financial data of earlier years in the municipal section of exploreadministration.fi.

   745

   745 on keskiarvo, jonka raportoineet kunnat ovat kirjanneet valtionosuuksiksi asukasta kohden vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

   Vuonna 2021 kunnat ja kuntayhtymät raportoivat ensimmäistä kertaa toteumatietonsa neljänneksittäin Kuntatalouden tietopalveluun. Toteumatiedot julkaistaan heti tuoreeltaan tutkihallintoa.fi:ssä. Aikaisempien vuosien valtionosuus- ja muihin taloustietoihin voit tutustua esimerkiksi tutkihallintoa.fi:n kuntien tilanneseurannassa.