14 334 miljoner

    Den kumulativa ackumuleringen av överföringsekonomins kostnader i slutet av mars 2021 var 14 334 miljoner euro, ökningen var 11 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. Den kumulativa ackumuleringen av överföringsekonomins kostnader under januari–mars 2021 är 1 372 miljoner euro större än den kumulativa ackumuleringen för 2020 i slutet av mars. Den största ökningen skedde i överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna: 692 miljoner euro, näringslivet: 251 miljoner euro, lokalförvaltningen: 179 miljoner euro och Europeiska unionens institutioner och andra organ: 177 miljoner euro.

    Närmare uppgifter om statsekonomins utveckling finns i statsekonomins månatliga finansieringsanalys, som sedan januari 2021 har publicerats på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi.

    Statsekonomins månatliga finansieringsanalys >